MONOTISTICS

Don't practice until you get it right, practice until you can't get it wrong.

November 7, 2013 at 7:27pm

0 notes

มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหามากขึ้น

September 2, 2013 at 12:26pm

0 notes

Thousand millions guys in the world

it’s time for me to start detach from you, and move on. :)

1:38am

0 notes

เหนื่อย อยากเริ่มใหม่

September 1, 2013 at 12:19pm

0 notes

shit.

i want to grow up. i want to live my own life. i want to have my own business. i want a house, which is mine. i want to live separately. i want to ditch the world and be independent. i want to stay single. love is too much complication. love in every style is such pain. why does it hurt so bad. i better not say anything. when i say stuff, shit comes out. i better shut up. i have dreams but they never come true. cuz im not capable enough of reaching it yet. my tolerance is low but my patience is high. family, pure shit. friends, almost shit. crush, slightest shit. life, is not perfect. what's the purpose of living? why do we live? problems are there to overcome. but what comes next? more problems. why do we get stronger? to overcome more problems. where is peace? death is peace. i think it hurts a little before you reach peace... we are not ready for peace. am i ready for peace? if not peace in this way, i want to go as far as possible to place where no one knows me. it hurts so bad. to be loved or unloved. either, is bad for me.

August 23, 2013 at 1:55am

0 notes
ตามนั้น

ตามนั้น

1:43am

0 notes

เกลียดตัวเองที่ลืมช้า มันลืมช้า จดจำอะไรบ้าบอ คนไม่รักก็ยังตั้งหน้ารอ ไม่รู้จะเอาอะไร

1:34am

13,254 notes
Reblogged from muzzle1

(Source: muzzle1, via nestprettythings)

August 13, 2013 at 10:51am

0 notes

ทำไมเกิดมาเจอแต่คนใจร้าย หวังผลประโยชน์ ไม่เคยไว้ใจถูกคนสักคน

August 5, 2013 at 11:48am

0 notes

ใจ.

ใจ: เธอคิดถึงเรื่องเก่าๆ อีกแล้วนะ
หนึ่ง: ช่วยไม่ได้ ก็สมองมันจำแต่เรื่องระหว่างเรา
สมอง: ความทรงจำไม่ได้อยู่ที่ฉันเเล้ว
หนึ่ง: อ้าว แล้วมันอยู่ที่ไหน?
ใจ: ... ก็ถึงได้ทักไงงง อีโง่!
หนึ่ง: -0-

6:09am

0 notes
ตามนั้น แข็งนอก อ่อนใน

ตามนั้น แข็งนอก อ่อนใน

2:26am

0 notes

untitled piece of mind crap.

ไม่เสียใจกับทุกสิ่ง ไม่เสียใจที่รู้จัก ถ้าจะเสียใจก็คงมีแค่เหตุผลเดียว คือ ไม่ได้ทุกข์สุขไปกับเธอ

2:18am

0 notes

เธอคงพอรู้ ในสิ่งเหล่านี้
โดยไม่มีถ้อยคำบอกไว้
เธอคงพอรู้ จากทุกความเป็นไป
ในวันที่สองเราใกล้กัน

แม้ในวันนั้น ยั่งยืนเพียงฝัน
เป็นแค่เพียงเมื่อวานผ่านไป
เธอคงพอรู้ไม่ว่านานเพียงใด
ไม่นานเกินไปให้ใจฉันจำ

จะเก็บมันเอาไว้ในใจ เมื่อครั้งมีเธอ
และฉันรู้สึกครั้งนี้ยังไง
ให้เป็นความคิดถึง แม้นานเท่าไหร่
เธอจะอยู่ในใจ เป็นเรื่องจริงในความทรงจำ

จะเก็บมันเอาไว้ในใจ เพราะฉันไม่อาจ
ฝืนย้อนคืนวัน ให้หวนได้ใหม่
ทำได้เพียงคิดถึง นับจากนี้ไป
เธอจะอยู่ในใจ เป็นเรื่องจริงในความทรงจำ

จะเก็บมันเอาไว้

จะเก็บมันเอาไว้ในใจ เมื่อครั้งมีเธอ
และฉันรู้สึกครั้งนี้ยังไง
ให้เป็นความคิดถึง แม้นานเท่าไหร่
เธอจะอยู่ในใจ เป็นเรื่องจริงในความทรงจำ

จะเก็บมันเอาไว้
จะเก็บมันเอาไว้…

August 4, 2013 at 1:55pm

0 notes

สิ่งที่คิดว่าจริงกับไม่จริง สิ่งที่คิดว่าถูกต้องกลับผิดไปซ­ะทุกอย่าง.. แล้วเราจะเชื่ออะไรได้อีก

— ของขวัญ Hormones

12:15pm

1,416 notes
Reblogged from makeupbox

makeupbox:

New Pulp Fiction: Dark Lips and Nails, with soft Glittery Lids

TGIF! How about a spot of drama for the weekend?

Uber-dark lips are incredibly dramatic, but can look sophisticated at the same time. Here are a few quick tips to wear super-dark lips AND nails without going all goth or emo.

  1. Wear a bright blush. Many people don’t think to do this, but dark lips can really drain your face of color, and a glowing pink or peach on the cheeks adds some life and prettiness so the look isn’t too severe or aging.
  2. Choose soft, cool colors for the lids. A very dark lip is almost a neutral shade in itself, so if you do a brown or taupe eye, the whole thing can look very monochromatic in a 90’s sort of way. Not a bad look per se, but we’re trying to keep things modern here.
  3. Add a little texture into your look. Whether it’s a bit of sparkle or a metallic sheen to your lids, it helps to again liven up and lighten the look.
  4. If you’re new to this, go for a creamy or glossy texture rather than a matte lip.

Tips: If you like dark lips a lot, invest in a black lip mix or lipstick instead of buying tons of dark colors. (I used OCC Tarred for this, but my favorite black lip product is actually MAC Pro lipmix in Black.) Just add varying amounts of black to change up some of your colors. 

image

Read More

11:59am

6,478 notes
Reblogged from mar-sea-deactivated20140602

the-apple-pie-life:

iamtheworkoutdisneyprincess:

Why I love Enchanted.

Yeah….definitely didn’t catch the “Little Mermaid” references….damn.

(via dreamingandwishingofdisney)